H U M A N   R E L A T E S   T O   N A T U R E


En sinns - og sanseopplevelse. Gjennom spenning i verket vil jeg skape interesse og et ønske om å gå inn i noe, reflektere, oppleve og å forbli der en stund. La formene snakke til en indre substans, det monumentale, det eksistensielle, mens flatene snakker til sansene og gir en nærmest taktil opplevelse.


T e m a natur og menneske. Former hentet fra natur og som igjen forenkles og gjøres allmenngyldige og til å handle også om eksistensielle tema. Det nære båndet mellom natur og menneske og hvordan vi kan tolke elementer som form og overflate fra natur inn i menneskets sanse og følelsesliv. Disse beskriver uro, avstand, men også kraft og energi.


Form, flate og komposisjon er det jeg jobber med. En komposisjon som skaper en spenning ved hjelp av plassering, mellomrom og størrelser i forhold til hverandre. Bearbeide, forenkle og stilisere form. Gjøre former troverdige gjennom erfaring. Jobbe med flater, gi dem liv og stofflighet. I strøkene ligger kraft, energi, bevegelse og retningF l a t e r møter hverandre, strukturer, mønstre. Stoffer og materialer gjennomgår en transformasjon, som gir mulighet for en friere tolkning. Sterke massive former. Kontraster fremhever spenning. Tett masse mot løs transparens. Tyngde mot letthet. Lyst mot mørkt. Avstand kontra nærhet.  Diagonaler gir energi, vertikaler gir kraft. Subtil, estetisk fargebruk. De er kjølige. Det skal være kraft i form, strek og strøk. Følsomhet ligger i behandling av flatene.