BESTILLINGSVERK


Jeg tar imot bestilling på arbeider. Et bestillingsverk kan gjøres såfremt det ligger innfor format og tema jeg jobber med.


Det er viktig at begge parter står fri i en slik avtale for på den måten å sikre at det ferdige verket har en god kvalitet. Oppdragsgiver står fritt til å velge arbeidet når det er ferdig.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale rundt bestillingsverk