M E L L O M R O M M E T


mellomrom - avstand - forhold - relasjon - betraktning - sinnsstemning - sansning - fornemmelser

letthetDet handler om objektenes forhold til hverandre i et arbeid. Avstanden og plasseringen forteller noe om forholdet og mellomrommene gir rom for tolkninger, sinnsstemninger, opplevelser. Uansett om dette er abstrakte bilder eller figurative, handler dette om menneskelige relasjoner. Relasjon til andre, til hendelser og til seg selv. Dette jobber jeg med som tema. Dette er nært, det er sant og ærlig og det er utømmelig.


Komposisjon er sentralt. Den skal underbygge forholdet mellom objektene. Det negative rommet skal gi spenningen, mulighetene og rommet jeg er på jakt etter. Jeg søker først harmoni for så å utfordre denne til et vippepunkt.  Dette skal gi en opplevelse i kroppen. Den skal ikke være for uttalt men være subtil. Format kan være stående eller firkantet. Dette er utsnitt fra en virkelighet. Fokus på et tema eller problemstilling. Jeg vil at den som ser skal undres, lete i seg selv, bildet skal gi energi mer en ro. Men det skal ikke kreve et standpunkt eller vise absolutter.


Kalde farger gir rom til undring, refleksjon og betraktning, og gir mer letthet. De er ikke for påtrengende – gir mer tilgjengelighet for andres opplevelse. Bruker komplementærfarger – det gir harmoni i fargevalg. En disharmoni må komme ved hjelp av komposisjon.


Jeg maler og tegner på lerret og på papir. Bruker også collage med foto. Gjennom prosessen vil jeg enten finne ut hvilke av disse som best får frem mitt tema eller at dette kan være en samling hvor flere teknikker er brukt rundt samme tema. Jeg vil kombinere maling og tegning med kull og blekk.


Jeg håper bildene mine kan gi betrakteren en sinns - og sanseopplevelse i tråd med den jeg selv har hatt som ønske å uttrykke. At de skaper gjenklang i betrakteren og at de kan relatere dette til egne erfaringer og refleksjoner. Dette vil nødvendigvis ikke handle om akkurat det samme for alle, men derfor er det opplevelsen i kropp og sinn som er sentral.